Владо Буковски

 

Актуална позиция/ Институт, департамент, академична длъжност

Професор, Председател на института за правно-исторически изследвания към Юридическия факултет „Iustinianus Primus"

други позиции и длъжности 

 

почетни звания и награди

 

 

основни теми на изследване 

Римско право, Съдебна реторика

Публикации

 

Препратки към профили в Интернет

http://www.pf.ukim.edu.mk/DesktopDefault.aspx?tabindex=0&tabid=219

Адрес за контакти

бул. Гоце Делчев 9B, 1000 Скопие, Република Македония