Проф. д-р Владо Бучковски

 

Актуална академична позиция- университет, институт  

Професор по Римско право

в Университета в Скопие,

Македония

 

Интернет профили или уеб-сайтове

https://pf.ukim.edu.mk/redovni-profesori/

Адреси за контакт,

e-mail

Bul. Goce Delcev 9B, 1000 Skopje,

Republic of Macedonia

vlado.buchkovski@gmail.com