ПРОФ. Д-Р ЛАУРЕНС КЛАРУС ВИНКЕЛ

 

Актуална академична позиция- университет, институт  

Професор по История на правото в

Университета Еразъм в Ротердам, Нидерландия

Интернет профили или уеб-сайтове

http://reference.sabinet.co.za/webx/access/electronic_journals/funda/funda_si1_part1_2014_a3.pdf

Адреси за контакт,

e-mail

Erasmus University Rotterdam

ESL LL.M. Office

P.O. Box 1738

3000 DR Rotterdam

The Netherlands

 

winkel@law.eur.nl