Доц. д-р Катерина Йочева

Актуална академична позиция- университет, институт 

Доцент по Международно публично право в Нов български университет, София, България

Интернет профили или уеб-сайтове

https://law.nbu.bg/bg/prepodavateli/doc-d-r-katerina-jocheva

http://ecatalog.nbu.bg/default.asp?V_Year=2012&PageShow=teacherpresent&P_Menu=teachers&Fac_ID=3&P_ID=2200&T_ID=4581&l=0

Адреси за контакт,

e-mail

kyocheva@nbu.bg

София, 1618, ул. „Монтевидео"

№ 21, корпус 1, офис 410,

Нов български университет,

департамент „Право"