Заявление за членство в Балканска асоциация по Римско право и римскоправна традиция