Проф. д-р Здравко Лучич

Актуална академична позиция- университет, институт  

Професор по Римско право в Университета в Сараево, Босна и Херцеговина

Интернет профили или уеб-сайтове

http://www.pfsa.unsa.ba/pf/fakultet/akademsko-osoblje/

Адреси за контакт,

e-mail

Obala Kulina bana 7, 71.000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

z.lucic@pfsa.unsa.ba