Проф. д-р Желько Бартулович

Актуална академична позиция- университет, институт  

Професор по История на правото в Университета в Риека, Хърватия

Интернет профили или уеб-сайтове

https://www.pravri.uniri.hr/files/nastavnici/zbartulovic_hr.pdf

https://www.pravri.uniri.hr/hr/o-fakultetu/katedre/78-hr/o-fakultetu/katedre/815-katedra-za-povijest-prava-i-drzave-2.html

Адреси за контакт,

e-mail

University of Rijeka

 Trg braće Mažuranića 10, 51000 Rijeka, Croatia

tel.: +385 51 359 542

e-mail: zeljko@pravri.hr