Проф. д-р Жика Буюклич

Актуална академична позиция- университет, институт  

Професор по Римско право в Университета в Белград, Сърбия

Интернет профили или уеб-сайтове

http://www.ius.bg.ac.rs/prof/personal.asp?sifra=BUJZIK

Адреси за контакт,

e-mail

Univerzitet u Beogradu

Bul. Kralja Aleksandra 67

Kabinet: 238

Telefon: +381 11 3027-649

bujuklic@ius.bg.ac.rs