Другите нека извличат из бронза дихания меки,

вярвам, те живи лица ще извайват от твърдия мрамор,

по-добре ще разискват причините, небесните пътища точно 

ще изчисляват с пергела, предсказвайки звездния изгрев.

Римлянино, теб се пада народите да управляваш!

Твое изкуство ще бъде за мир закони да нагласяваш,

да щадиш подчинилите им се, нарушилите ги да надвиваш.

 

Вергилий, Енеида, VІ, 847 – 853

Превод на Г.Батаклиев. Публий Вергилий Марон - Буколики, Георгики, Енеида.

Изд. Народна култура, София, 1980. Интерпретация на стихове 849, 851 – 853  на проф. Мария Костова.